Rozpiska treningów

  • UWAGA: Intensywność jest parametrem orientacyjnym i zależy w głównej mierze od zaangażowania uczestnika zajęć.